Hjälptjänster

logo

Kommunstyrelsen och utskotten

Kommunstyrelsen, som är kommunens motsvarighet till regeringen, har 13 ledamöter och lika många ersättare. Alla är valda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen (KS) ansvarar för övergripande ledning och samordning av kommunens verksamheter, men också för ekonomi och budget. Kommunstyrelsen förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut blir genomförda. Kommunstyrelsen har rätt att besluta i vissa frågor.

Lista på ärenden som ska behandlas på kommunstyrelsens sammanträde torsdag 3 januari kl. 09:00.

Kommunstyrelsen är det politiska organ som ansvarar för de fyra enheterna administration, ekonomi, personal och utveckling.

Utskotten
Utskottens uppgift är att se till att verksamheten följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat. Utskotten ser också till att de föreskrifter som gäller för verksamheten följs, till exempel socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen. Utskottens ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ledamöter 2015-2018

Ledamöter

Åsa Johansson
Göran Eriksson

Åsa Johansson (S), ordförande
asa.f.johansson@hagfors.se, 0563-185 30

Tomas Pettersson (S), första vice ordförande
tomas.pettersson@hagfors.se,

Göran Eriksson (S)
goran.eriksson@hagfors.se, 070-190 47 92

Pernilla Boström
Sten-Inge Olsson
Ingemar Tönnberg

Pernilla Boström (S)
pernilla.bostrom@hagfors.se, 070-181 44 05

Sten-Inge Olsson (S)
sten-inge.olsson@hagfors.se, 070-637 12 20

Ingemar Tönnberg (S)
ingemar.tonnberg@hagfors.se, 070-554 07 48

Ann-Sofie Ronacher
Roger Brodin (M)

Ann-Sofie Ronacher (S)
ann-sofie.ronacher@hagfors.se, 076-111 18 89

Stellan Andersson (C), andre vice ordförande
stellan.andersson@hagfors.se, 070-326 37 31

Roger Brodin (M)
roger.brodin@hagfors.se

Hans Liljas
Anders Skogfeldt
Mikael Edvardsson

Hans Liljas (L)
hans.liljas@hagfors.se

Anders Skogfeldt (SD)
anders.skogfeldt@hagfors.se

Mikael Edvardsson (SD)
mikael.edvardsson@hagfors.se

Anna Hammar

Anna Hammar (V)
anna.hammar@hagfors.se

Ersättare
Margot Karlsson (S)
Ulla Lundh (S)
Anna-Greta Johansson (S)
Jan Sandström (S)
Lena Svensson (S)
Alexander Paulsson (S)
Karl-Johan Cederstedt (S)
Anna-Karin Berglund (C)
Liselotte Westlund (C)
Lars T Stenson (L)
Jan Klarström (SD)
Karl Persson (SD)
Kristoffer Ejnermark (V)

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-12-05

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se