Hjälptjänster

logo

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolans nationella program
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmet har ett brett utbud i den praktiska delen. Du får möjlighet att prova på flera olika yrkesområden. Du kommer att få snickra, svarva och svetsa. Du får lära dig utföra viss service och reparationer på bilar och motorredskap och du får träna på att köra olika motorredskap som fyrhjuling och redskapsbärare.

Som en del i utbildningen får du lära dig fastighetsskötarens olika arbetsuppgifter. Du får också träna dig att jobba på ett serviceinriktat sätt mot andra människor. Som förberedelse inför ett eventuellt eget boende får du träna dig på bland annat matlagning och ekonomi.

Du som är intresserad av idrott kan välja innebandy eller ishockey som individuellt val, LIRU. En annan populär kurs är Fordonsteknik 1.
 
APL eller arbetsplatsförlagt lärande innebär att du har praktik på olika arbetsplatser för att få känna på och bekanta dig med yrkeslivet.

Sidansvarig

Senast ändrad

2017-02-24

KONTAKTUPPGIFTER

Rektor
Roland Wiklund
0563-188 63
roland.wiklund@hagfors.se

Samordnare särskolan och Kärnhuset
Barbro Aldrin
070-330 41 02
0563-121 00
barbro.aldrin@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se