Hjälptjänster

logo

Älvstranden Bildningscentrum 7-9

Här går cirka 200 elever, och tillsammans med eleverna arbetar 30 pedagoger

Elever och personal är fördelade på tre horisontella arbetslag med ungefär 70 elever per årskurs.

På vår enhet finns en förberedelseklass för elever som är nyanlända till Sverige. Efter kartläggning av kunskaper och så snart eleverna lärt sig en del svenska integreras de i ordinarie klasser.

Vår särskoleverksamhet bedrivs som en samverkansgrupp med elever från grundsärskolan på hela Älvstranden Bildningscentrum.

För att få ett bra arbetsklimat och en trivsam skolenhet arbetar vi med värderingsövningar och samtal om allas lika värde. Det arbetet finns tydligare beskrivet i vår likabehandlingsplan.

För att eleverna ska kunna påverka vad som sker på skolan och påverka sin arbetsmiljö är de organiserade i ett elevråd som har månadsvisa möten tillsammans med personal på enheten.

Vi har ett nära samarbete med vårdnadshavarna. Mentorerna har kontinuerlig kontakt med vårdnadshavarna utifrån olika behov och alla bjuds in till terminsvisa utvecklingssamtal och föräldramöten.

För att öka delaktigheten, kontakten och insynen håller vi på att utveckla vårt arbete via vår lärplattform edWise.


Sidansvarig

Senast ändrad

2017-08-21


KONTAKTUPPGIFTER

Rektor 7-9 Hagfors
Shanti Antonsson
070-25 61 447
0563-189 01
shanti.antonsson@hagfors.se

Grundskoleadministratör Älvstranden Bildningscentrum
Agnetha Carlsson
0563-189 00
agnetha.carlsson@hagfors.se

Skolskjutssamordnare
Louise Nilsson
0563-540 704
louise.nilsson@hagfors.se

Studie- och yrkesvägledare grundskolan
Emma Lundberg
0563-189 06
072-206 87 30

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se