Hjälptjänster

logo

Älvstranden Bildningscentrum 4-6

Här finns 180 elever och 20 pedagoger. Vi arbetar aktivt och målinriktat med innehållet i vår likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Elever och personal ingår i arbetslag 4-6.

På enheten finns en förberedelseklass för elever som är nyanlända till Sverige, årskurs 4-6.  Eleverna integreras  efter hand i ordinarie klasser.

Vår grundsärskola  är organiserad som en samverkansgrupp med elever från hela grundskolan på Älvstranden Bildningscentrum.

För att öka delaktigheten, kontakten och insynen  i vår verksamhet håller vi på att utveckla vårt arbete via vår lärplattform edWise. En trygg skola är en förutsättning för att lära och utvecklas.


Sidansvarig

Senast ändrad

2017-08-11

KONTAKTUPPGIFTER

Rektor 4-6 Hagfors
Kristina Axelsson
070-190 48 05
0563-189 03
kristina.axelsson@hagfors.se

Grundskoleadministratör Älvstranden Bildningscentrum
Agnetha Carlsson
0563-189 00
agnetha.carlsson@hagfors.se

Skolskjutssamordnare
Louise Nilsson
0563-540 704
louise.nilsson@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se