Hjälptjänster

logo

Nedtagning av träd på kommunens mark

Vi får ofta önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd på mark som förvaltas av kommunen.

För att vi ska kunna hantera förfrågningar och göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall behöver vi en ansökan som beskriver vilka träd som du önskar få nedtagna och skälet till det. I högerspalten hittar du blankett för ansökan om nedtagning av träd.

Om kommunen fattar beslut om att du får ta ned önskat träd, kommer ett rotpostkontrakt upprättas mellan dig och kommunen, där du står för nedtagning av träd och återställning av mark.

Godkännande av berörda grannar
Till ansökan ska du bifoga ett dokument som styrker att åtgärden är godkänd av närmast berörda grannar. Berörd granne är till exempel den granne som från sin fastighet kan se trädet/träden eller övrigt berörs av eventuell nedtagning - kanske genom att marken används som barnens lekplats.Använd gärna blanketten Granneintyg som du hittar i högerspalten.

Bedömning
Ansökan behandlas av Samhällsbyggnadsavdelningen som är ansvarig förvaltare för mark i Hagfors kommun. Bedömning görs utifrån följande kriterier:

• trädets betydelse för området som helhet
• trädets ekologiska och estetiska värden
• om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens
• trädets kondition

Generellt är kommunen restriktiv med att fälla träd och goda skäl måste finnas för en sådan åtgärd. Att löv från kommunens träd blåser in på privatägd tomtmark eller att träd står i vägen för parabolantenner eller solen är inte att anse som tillräckliga skäl.

Sidansvarig

Senast ändrad

2017-06-07

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se