Hjälptjänster

logo

Vård, omsorg och rehabilitering

Vård- och omsorgsavdelningen i Hagfors kommun strävar efter att du ska känna dig trygg och kunna bo kvar i din nuvarande bostad så länge det är möjligt.

Om du behöver stöd i ditt vardagliga liv finns det möjlighet att få insatser av hemtjänst. För dig som är äldre och inte längre kan bo kvar hemma finns särskilt boende. I Hagfors kommun finns också möjlighet till korttidsboende för till exempel återhämtning eller för att träna funktioner för att kunna bo kvar hemma.

När du eller en anhörig behöver stöd- och hjälpinsatser kan du göra en ansökan hos kommunens biståndshandläggare.

Sidansvarig

Senast ändrad

2017-05-10

KONTAKTUPPGIFTER

Vård- och omsorgschef
Eva Alama
0563-186 67

Verksamhetschef hemtjänst, bistånds-
enhet och planerings-
enhet

Monica Davidsson
0563-189 58

Verksamhetschef
särskilt boende och korttidsboende

Pernilla Haglund
0563-189 24

Verksamhetschef Hälso- och sjukvård/Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Isa Nyberg
0563-186 26

Verksamhetschef rehabilitering/Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Carina Wiberg
0563-185 27

Verksamhetschef Sjuk-/distriktssköterskor
Maria Persson
0563-185 76

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se