Hjälptjänster

logo

Individ- och omsorgsutskottet

Individ- och omsorgsutskottet förbereder ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen för verksamhet inom vård- och omsorgsavdelningen och sociala avdelningen.

Lista på ärenden som ska behandlas på Individ- och omsorgsutskottets sammanträde måndag 25 mars 2019

1. Val av protokollsjusterare

2. Information från verksamheten

3. Budgetuppföljning individ- och omsorgsutskottet 2019

4. Kvalitétsberättelse vård- och omsorg

5. Patientsäkerhetsberättelse

6. Anmälningsärenden Individ- och omsorgsutskottet 2019

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-03-18

LEDAMÖTER  2019-2022

Ordförande
Thony Liljemark (OR)
070-181 44 05
thony.liljemark@hagfors.se
   
Vice ordförande
Pernilla Boström (S)
pernilla.bostrom@hagfors.se
 
Eva Johansson (OR)
eva.s.johansson@hagfors.se

Sten-Inge Olsson (S)
sten-inge.olsson@hagfors.se

Roger Brodin (M)
roger.brodin@hagfors.se   


ERSÄTTARE

Katarina Carlsten (OR)

Malin Ericsson (S)

Åsa Kréstin Höglund (OR)

Tomas Pettersson (S)

Anna-Karin Berglund (C)


KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se