Hjälptjänster

logo

Individ- och omsorgsutskottet

Individ- och omsorgsutskottet ansvarar för verksamhet inom vård- och omsorgsavdelningen och sociala avdelningen.

Lista på ärenden som ska behandlas på Individ- och omsorgsutskottets sammanträde måndag 28 maj 2018 kl 13:00

1. Val av protokolljusterare

2. Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen

3. Verksamhets- och budgetuppföljning sociala avdelningen

4. Föreningsbidrag pensionärsföreningar

5. Kvalitetsberättelse vård- och omsorg 2017

6. Bidrag till Brottsofferjouren Värmland 2019

7. Medlemsavgift Brottsförebyggande centrum 2018

8. Svar till kommunrevisorerna avseende samverkan kring missbruk

9. Rapportering av sjukstatistik

10. Målkortsrapportering

11. Information från verksamheten

12. Anmälningsärenden

 

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-05-23

LEDAMÖTER  2015-2018

Ordförande
Pernilla Boström (S)
070-181 44 05
pernilla.bostrom@hagfors.se
   
Vice ordförande
Anna-Greta Johansson (S)
anna-greta.johansson@hagfors.se
 
Ingemar Tönnberg (S)  
ingemar.tonnberg@hagfors.se

Roger Brodin (M)
roger.brodin@hagfors.se

Karl Persson (SD)
karl.persson@hagfors.se   


ERSÄTTARE

Ulla Lundh (S)
Sten-Inge Olsson (S)
Stellan Andersson (C)
Margot Karlsson (S)
Jan Klarström (SD)


KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se