Hjälptjänster

logo

 

Barn- och bildningsutskottet

Barn- och bildningsutskottet ansvarar för frågor inom det offentliga skolväsendet och den kommunala barnomsorgsverksamheten.

Lista på ärenden som ska behandlas på barn- och bildningsutskottets sammanträde tisdag 20 november 2018 kl. 09:00

1. Val av protokollsjusterare

2. Verksamhets- och budgetuppföljning barn- och bildningsutskott

3. Redovisning Skolinspektionen för vidtagna åtgärder efter regelbunden tillsyn i Hagfors kommun

4. Årshjul barn- och bidlningsutskottet

5. Bidragsansökan föräldrakooperativet Bushuset

6. Anmälningsärenden

7. Information

 

 


Sidansvarig

Senast ändrad

2018-11-14

LEDAMÖTER 2015-2018

Ordförande
Göran Eriksson (S)
070-190 47 92
goran.eriksson@hagfors.se

Vice ordförande
Lena Svensson (S)
lena.m.svensson@hagfors.se

Jan Sandström (S)
jan.sandstrom@hagfors.se

Lars T Stenson (L)
lars.t.stenson@hagfors.se

Jan Klarström (SD)
jan.klarstrom@hagfors.se


ERSÄTTARE

Margot Karlsson (S)

Ulla Lundh (S)

Karl-Johan Cederstedt (S)

Liselott Westlund (C)

Karl Persson (SD)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se