Hjälptjänster

logo

Avfall och återvinning

Genom att sortera dina sopor väl och rätt, kan de tas omhand på ett säkert sätt och återvinnas. Här kan du läsa om hur och vart du sorterar ditt avfall.

Du kan lämna ditt avfall på återvinningscentraler och återvinningsstationer. Centralerna är bemannade och är kommunens ansvar. Vi sköter även om återvinningsstationerna på uppdrag av Tidnings-och förpackningsindustrin.

Återvinningsstationer
I Hagfors kommun finns det 10 mindre återvinningsstationer där du själv sorterar och lämnar ditt avfall. Här får du bara lämna in tidningar, pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar. Det finns också holkar för småbatterier och glödlampor.

Du hittar dem här:

  • Görsjövägen, Molkers parkering
  • Uddeholmsvägen/Hagälvsvägen
  • Gustafsforsvägen Hagfors
  • Violvägen Skålviksvägen Hagfors
  • Bakom ICA Supermarket, Hagfors 
  • Torsbyvägen, ICA parkeringen i Ekshärad
  • Klarälvsvägen, parkeringen vid Pekås i Ekshärad
  • Stjärnsforsvägen i Uddeholm
  • Åhströms i Råda
  • Konsums parkering i Sunnemo

Återvinningscentraler
Vi har två större återvinningscentraler som tar emot grovsopor som du inte kan slänga i hushållssoporna eller sortera på en återvinningsstation. Exempel på grovsopor är trasiga möbler, trädgårdsavfall, farligt avfall och metallskrot.

Vår personal på plats hjälper dig att sortera rätt om du skulle vara osäker.

Sidansvarig

Senast ändrad

2017-11-20

KONTAKTUPPGIFTER

ÖPPETTIDER

Holkesmossen
Görsjövägen, Hagfors

Vardagar utom tisdagar: 7.15-16.00
Tisdagar: 7.15-19.00
Lördagar: 8.30-13.00
Stängt: nyårsafton, påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton samt röda dagar.

Telefon: 0563-186 14

Ekshärad
Hästfallsvägen

Vardagar utom torsdagar: 7.15-16.00
Torsdagar: 7.15-19.00
Lördagar: 8.30-13.00
Stängt: nyårsafton, påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton samt röda dagar.

Telefon: 070-543 43 22

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se