Hjälptjänster

logo

Skyltlov

Inom områden med detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse behövs i de flesta fall skyltlov om du sätter upp, flyttar eller ändrar skyltar eller ljusanordningar.

Utanför detaljplanelagt område krävs tillstånd från Länsstyrelsen om man vill placera en skylt inom 50 meter från vägområde.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Festivaler, cirkusar, teaterspel eller liknande kultur- och idrottsevenemang är undantagna från kravet på skyltlov. Detta gäller även skyltar inom evenemangsområdet. Undantaget är också skyltar utanför detta område som under tiden för själva evenemanget och en vecka innan förmedlar information om evenemanget. (Affischering kan dock kräva polistillstånd.)

Valaffischer vid offentliga val är i princip undantagna från kravet på skyltlov. Länsstyrelsen tar inför de stora offentliga valen beslut om vilka valaffischer som är undantagna från kravet på skyltlov.

Det krävs inget särskilt tillstånd för att placera en affischtavla/gatupratare i anslutning till entrén. Tavlan får vara upp till 1 meter hög och ska placeras direkt intill huset eller på angiven plats. Om affischtavlan placeras på gångbanan ska minst 1,5 meter av gångbanan fortfarande vara fri för fotgängare.

Mer information om riktlinjer för byggplatsskylt hittar du i pdf:en till höger.

Utformning och placering

 • Skyltar ska till färg, form och storlek underordna sig den byggnad de placeras på.
 • De får inte placeras så att de skadar någon fornlämning eller värdefull historisk byggnad.
 • Skyltar får inte sättas upp på pilastrar, gesimser, burspråk och andra viktiga fasaddetaljer.
 • Skyltar ska vara lättlästa och innehålla en begränsad mängd information.
 • Belysning av skylt ska anordnas så att den inte bländar gående eller andra trafikanter. Den får heller inte störa boende. Blinkande och bildväxlande skyltar bör undvikas.
 • Markiser, flaggor och utstående skyltar, så kallade flaggskyltar, får sträcka sig högst 1,2 meter utanför fasaden och placeras minst 2,3 meter över gångbana, inte lägre än 2,8 meter över cykelbana och inte lägre än 4,5 meter över en körbana. Utstående skyltar bör göras så lätta och gracila som möjligt och inte hänga mer än 0,5 meter under skyltarmen.
 • Skyltens material och konstruktion ska vara säkra, stabila, tåliga och hålla för väder och vind.
 • De får heller inte ha ett innehåll som kan väcka anstöt och/eller uppfattas som kränkande.

Handlingar i ansökan för skyltlov
Till miljö- och byggnämnden lämnas

 • Ansökan lov (markera skyltlov)
 • Kontrollplan (Kontrollansvarig krävs inte för en åtgärd avseende en skylt eller ljusanordning)
 • Situationsplan, fasadritning, skyltritning alternativt fotomontage och färgförslag (För skylt på mark, ange skyltens placering och fixera läget med måttsättning från till exempel tomtgräns eller någon byggnad. För skylt på byggnad markera var på byggnaden skylten ska placeras. Måttsätt höjd, bredd och djup. Ange material, färg, utseende med mera. Ange eventuell belysning.)
 • För större skyltar behövs konstruktionsritning

Sidansvarig

Senast ändrad

2017-12-19

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och byggchef
Tihomir Jerkovic
0563-188 40 tihomir.jerkovic@hagfors.se

Bygginspektör
Samuel Lindberg
0563-188 44 samuel.lindberg@hagfors.se

Miljö- och byggsekreterare
Anneli Svensson
0563-188 50 anneli.svensson@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggavdelningen för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se