Hjälptjänster

logo

Projekt Motorsport för tillväxt

Uvåns Näringslivscenter AB är projektägare till projektet
Motorsport för tillväxt. Projektperioden pågår 2015-01-01 till och med 2018-04-30. Finansiärer är Tillväxtverket (Europeiska regionala utvecklingsfonden Norra Mellansverige), Region Värmland, Hagfors kommun, Karlstad kommun, Torsby kommun samt Svenska Rallyt AB.

Det finns idag inga långsiktiga garantier för att Sverige – efter 2016 – kan räkna med en årlig deltävling i rally-VM. FIA’s beslut om förläggningen av de kommande årens rally-VM är emellertid en viktig förutsättning för att arrangören för Rally Sweden tillsammans med lokala och regionala aktörer kan vidareutveckla rallykonceptet och därmed stärka konkurrenskraften gentemot andra länder.

Föregående projekt ”Innovation Rally Sweden” syftade till att förstärka regionens konkurrenskraft och att långsiktigt få arrangera Rally Sweden som en årligen återkommande deltävling i märkes-VM. Utvecklingen av rallyarrangemanget – som möjliggjorts av projektet – har direkt och indirekt stärkt arrangörernas förtroende hos FIA (Internationella Bilsportförbundet) att förnya uppdraget till arrangören att genomföra en deltävling i Rally-VM.

Grundläggande för nya projektet ”Motorsport för tillväxt” är dess direkta värde för regionala ekonomin, samt den utvecklingspotential för lokal och regional utveckling som ligger i årligen återkommande märkesevenemang.

Projektets mål är att

- öka tillväxten hos små och medelstora företag inom dels besöks- och upplevelsenäringen, dels fordonskomponentindustrin där Rally Sweden, som en årligen återkommande deltävling i Rally-VM, fungerar som dragare och innovationspartner.

- öka antalet gästnätter och öka förädlingsvärdet inom besöks- och upplevelseindustrin i samband med genomförandet av deltävlingen i Rally-VM.

Projektets delmål är att

- öka antalet besökare och öka andelen besökare som förlänger vistelsetiden, med särskilt fokus på utländska besökare
- utveckla dels nya rallytjänster med fokus på paketering av resor, boende, entéer samt nya kringaktiviteter/upplevelser under rallydagarna.
- utveckla Biz Week till ett ”fordonsindustrins Almedalen”, så att antalet företag som deltar i och som knyter affärskontakter ökar väsentligt
- säkerställa lokaliseringen av en årlig deltävling i rally-VM till Värmland och kvalitetssäkra, förpacka och förmedla kunskapen och erfarenheterna av att arrangera och utveckla årliga stora internationella idrottsarrangemang

Projektets målgrupper är bland andra

- Besöksnäringen (boendeanläggningar, restauranger)
- Upplevelseindustrin (eventföretagen)
- Fordonskomponentindustrin
- Företag som levererar tjänster/produkter till rallyt eller till aktörer som verkar i direkt anslutning till arrangemangen
- Andra arrangörer av stora publikarrangemang eller med stora publikanläggningar (motorstadions, skidstadions, travbanor)
- Kommunerna (med specialsträckor, publikarrangemang, stora boendeanläggningar).

Sidansvarig

Senast ändrad

2017-11-07

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se