Hjälptjänster

logo

Näringslivsrådet

I näringslivsrådet jobbar företag och kommunen tillsammans för att stärka det lokala näringslivet. Rådet träffas cirka 7 gånger per år och lyfter aktuella frågor samt jobbar kontinuerligt med utsedda fokusområden. Under 2018 kommer jobbas det extra med:

- God kompetensförsörjning

- Stärkt entreprenörskap och näringslivsutveckling

Området god kompetensförsörjning innebär att stärka banden mellan skola och näringsliv - mellan utbildning och jobb.

Stärkt entreprenörskap och näringslivsutveckling har att göra med satsningen på Innovation Park och framväxten av den mötesplatsen för samarbete.

Ordförande i rådet är Haidi Skoghammar och vice ordförande är Pia Lundberg. Deltagare i rådet finns listade nedan.

Företagarna Hagfors: Pernilla Henriksson Nykvist

Ekshärads Företagarförening: Pia Lundberg, Hantverkstan/Johanna Littorin, Johanna´s extra service/ Nina Törnqvist, PN Sport

Handel - Hagfors Köpmannaförening: Pär Säfström, Janssons Möbler

Bygg/entreprenad: Sören Haglund, Emtbjörks AB/Göran Elm, Elm´s Byggnadsfirma

Ekonomi: Jesper Eliasson, Hagfors redovisning/ Åsa Jonasson, Swedbank

Industri: Boo Rundqvist, Uddeholm AB/Haidi Skoghammar, Hagfors vägstål

Besöksnäring: Anita Teunissen, Sun Dance Ranch/Stig Sonebrink, Uddeholmsladan

Gröna näringar: Christer Karphammar, Mellanskog/ Vakant

Arbetsförmedlingen: Maja Antonsson

Uvåns Näringslivscenter AB: Lars Nyborg, Fredrik Igelström

Hagfors kommun: Åsa Johansson, Jan Lilja

Sidansvarig

Senast ändrad

2017-12-14

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se